Tiếng Việt English
 
 
 
Sơ lược về IPA
Giá trị được xây đắp tại IPA
Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ IPA
Công ty Chứng khoán VNDirect
Công ty Quản lý Quĩ IPA (IPAAM)
Hoạt động động phân tích và tư vấn chiến lược đầu tư
Hoạt động đầu tư trực tiếp
Hoạt động đầu tư tư nhân
Hoạt động đầu tư bất động sản
Ngành dịch vụ tài chính
Hàng tiêu dùng
Ngành năng lượng
Ngành công nghệ
Ngành bất động sản
Thông báo họp đại hội cổ đông
Thông tin tài chính
Chiến lược tăng trưởng
Chính sách cổ tức
Các dự án
Thông tin khác
Tuyển dụng
Career path
Đào tạo và phát triển
 
  Công ty Quản lý Quĩ IPA (IPAAM)

Dịch vụ quản lý đầu tư cho nhà đầu tư lớn

Quản lý Danh mục

Dịch vụ Quản lý Danh mục đầu tư
Dịch vụ Tài khoản đầu tư Uỷ thác toàn quyền

Dịch vụ Quản lý Tài sản cho Nhà đầu tư
Đội ngũ quản lý tài sản cho nhà đầu tư IPA tận tâm tìm kiếm và tạo ra sự giàu có cho các khách hàng tư nhân. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ đầu tư, báo cáo phân tích và giải pháp tư vấn được thiết kế một cách cẩn trọng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về đầu tư và quản lý tài sản cho các khách hàng của chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi là gì?
Chúng tôi cam kết không ngừng cung cấp cho các khách hàng của mình đầy đủ các dịch vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư, cung cấp tài giải pháp hỗ trợ vốn đầu tư và quản lý tiền mặt với chất lượng và giá trị cao.

Lợi ích của Quản lý Danh mục là gì?
Sử dụng dịch vụ Quản lý Danh mục chuyên nghiệp của Công ty Quản lý quĩ IPA có thể giúp bạn thành công với vai trò một nhà đầu tư cá nhân. Thành công trong quản lý đầu tư đòi hỏi sự chú ý liên tục đến từng chi tiết và cập nhật thông tin thị trường kịp thời và chính xác qua đó đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ. Các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư được thiết kế để làm giảm khối lượng công việc nặng nề của bạn và nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư tổng thể thông qua việc đưa ra những quyết định với đầy đủ thông tin hơn.

IPA có thể giúp quản lý danh mục của bạn như thế nào?
Khi việc quản lý đầu tư trở nên ngày càng phức tạp trên các phương diện tuân thủ pháp luật, quản lý hành chính và đầu tư, IPA cung cấp một bộ các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế để giúp bạn quản lý danh mục của mình.

Các dịch vụ Quản lý Danh mục IPA
Dịch vụ Quản lý Danh mục IPA giúp bạn đạt được lợi nhuận cao hơn trên thị trường thông qua việc danh mục đầu tư của bạn được Chuyên gia tư vấn riêng đánh giá định kỳ. Việc này cho phép bạn có thông tin đầy đủ về cơ cấu tài sản, giá trị và hoạt động sinh lợi của danh mục đầu tư của bạn.

Mỗi khách hàng sẽ nhận được một báo cáo đánh giá danh mục bao gồm một bản tóm tắt tất cả các giao dịch, một bản định giá danh mục và hoạt động sinh lợi của danh mục được tính toán dựa theo chỉ số VNindex. Những khuyến nghị và nhận xét phù hợp từ chuyên gia tư vấn IPA của bạn cũng sẽ được đưa vào bản đánh giá.

Là một khách hàng sử dụng Dịch vụ Quản lý Danh mục của IPA, bạn sẽ:

 • Nhận được một bản đánh giá danh mục định kỳ trong đó đưa ra những khuyến nghị cụ thể về cổ phiếu.
 • Có khả năng theo dõi hoạt động sinh lợi của danh mục của bạn
 • Nhận được báo cáo thường xuyên về các giao dịch đầu tư

Dịch vụ Tài khoản đầu tư Uỷ thác toàn quyền IPA

Dịch vụ Tài khoản đầu tư Uỷ thác Toàn quyền cung cấp cho bạn khả năng chuyển giao toàn bộ trách nhiện quản lý danh mục đầu tư cho Chuyên gia tư vấn IPA của bạn. Dịch vụ này có nghĩa là IPA thay mặt bạn quyết định và thực hiện các giao dịch đầu tư trên thị trường mà không cần sự uỷ quyền trước. Mọi giao dịch ràng buộc bạn như thể bạn đã thực sự tự mình đưa ra các quyết định giao dịch. IPA chỉ được uỷ thác hoạt động trong phạm vi của một Thoả thuận Tài khoản Uỷ thác đã được bạn đồng ý và ký kết.

Là một khách hàng sử dụng Dịch vụ Tài khoản đầu tư Uỷ thác toàn quyền bạn sẽ có được những lợi ích sau:

 • Danh mục đầu tư của bạn sẽ được một Chuyên gia tư vấn đầy kinh nghiệm của IPA xây dựng
 • Việc ra các quyết định tiếp theo sẽ được thực hiện bởi Chuyên gia tư vấn của bạn cùng với bộ phận phân tích đầu tư của IPA.
 • Giảm được thời gian quản lý hành chính đối với danh mục đầu tư của bạn
 • Được nhận báo cáo đầu tư thường xuyên

Việc sử dụng dịch vụ tài khoản uỷ thác toàn quyền không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư và nên được xem xét trong bối cảnh tình hình tài chính, các nhu cầu và các mục tiêu đầu tư cụ thể của bạn.

Bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty quản lý quĩ IPA hoặc chuyên gia tư vấn IPA của bạn để có thêm thông tin về các Dịch vụ Quản lý Danh mục mà chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng.

Đầu tư trên Thị trường Tiền tệ và Trái phiếu

 • Các tài khoản uỷ thác quản lý tiền nhàn rỗi
 • Giao dịch đầu tư hối phiếu ngân hàng và trái phiếu Chính phủ và trái phiếu công ty
 • Các khoản đầu tư cấu trúc có bảo lãnh vốn (tương đương tài khoản tiền gửi kỳ hạn tại ngân hàng)

Vì sao lại đầu tư vào các sản phẩm đầu tư trên Thị trường Tiền tệ và Trái phiếu
IPA hợp tác với các ngân hàng và các định chế tài chính hàng đầu khác trong việc cung cấp một loạt các sản phẩm đầu tư trên Thị trường Tiền tệ và Trái phiếu.

IPA có thể cung cấp cho bạn khả năng tiếp cận các sản phẩm đầu tư trên Thị trường Tiền tệ và Trái phiếu sau:

 • Tài khoản ngân hàng
 • Tài khoản/Quỹ uỷ thác quản lý tiền mặt
 • Tài khoản đầu tư cấu trúc có bảo toàn vốn
 • Giao dịch trái phiếu

IPA có thể giúp bạn như thế nào?
Chuyên gia tư vấn IPA của bạn sẽ giúp bạn trong việc lựa chọn các sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu cá nhân và tình hình tài chính của bạn.

Nhóm chuyên gia về Thị trường Tiền tệ và Trái phiếu của IPA đã xây dựng được những mối quan hệ liên tục với nhiều nhà cung cấp sản phẩm. Những mối quan hệ này giúp IPA cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cá nhân ở cấp độ cao hơn khi giao dịch với các ngân hàng và các định chế tài chính khác.

Các lợi ích khi làm việc với IPA là gì?
Những lợi ích khi làm việc với IPA được tóm tắt như sau:

 • Lãi suất mang tính cạnh tranh cao
 • Tiếp cận với các sản phẩm/nhà cung cấp trên diện rộng
 • Cập nhật thông tin về những cơ hội đầu tư hiện có
 • Tiện ích thanh toán mua bán giao dịch chứng khoán thông qua tài khoản quản lý tiền.
 • Chuyển tiền điện tử và các phương tiện ghi nợ trực tiếp được sắp xếp với các ngân hàng khi cần.
 • Sự hỗ trợ và tư vấn liên tục và được cá nhân hoá ở cấp cao

Thông tin quản lý các chi tiết về danh mục sẵn có thông qua dịch vụ VNDIRECT ONLINE

Dịch vụ dành cho các nhà đầu tư tổ chức

Quĩ đầu tư thành viên