Tiếng Việt English
 
 
 
Ngành dịch vụ tài chính
Hàng tiêu dùng
Ngành năng lượng
Ngành công nghệ
Ngành bất động sản
 
  Ngành năng lượng

Nhóm đầu tư năng lượng của IPA bao gồm các chuyên gia đã có kinh nghiệm làm việc và phát triển dự án điện tại Việt Nam. Kinh nghiệm và quan hệ kinh doanh của chúng tôi trong ngành này mang lại giá trị bền vững cho cả doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nhóm đầu tư năng lượng của IPA do ông Vũ Hiền phụ trách. Ông Hiền có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư trong ngành năng lượng Việt Nam và hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty điện lực lớn ở Việt Nam.