Tiếng Việt English
 
 
 
Ngành dịch vụ tài chính
Hàng tiêu dùng
Ngành năng lượng
Ngành công nghệ
Ngành bất động sản
 
  Ngành công nghệ

Nhóm giải pháp công nghệ của IPA tập trung xây dựng năng lực chuyên sâu trong một số chuyên ngành đặc thù. Trên cơ sở năng lực chuyên môn này, nhóm chuyên gia IPA xây dựng quan hệ đối tác lâu dài  với các công ty công nghệ đầu ngành nhằm đem lại giải pháp tổng thể phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Nhóm giải pháp công nghệ IPA của đã xây dựng được uy tín quan hệ và năng lực thực hiện giao dịch với nhiều công ty công nghệ.

Chuyên gia chính của IPA trong lĩnh vực giải pháp công nghệ  là ông Huỳnh Minh Vũ. Ông Vũ có kinh nghiệm chuyên sâu về công nghệ và nghiệp vụ kinh doanh trong ngành ngân hàng đầu tư và thị trường chứng khoán. Ông Vũ  đã từng phát triển giải pháp quản lý danh mục đầu tư cho Công ty Wall Street Analytics và thành lập Quanalyst.com vào năm 2004, chuyên cung cấp các phần mềm phân tích tài chính cho các khách hàng ở Mỹ.