Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Chính sách cổ tức
Chiến lược tăng trưởng
Các dự án
Thông tin khác
 
  Thông báo


 CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IPA

--------------

Số: 2839/CV-2007
(v/v công  bố thông tin)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO
(v/v sáp nhập Công ty)

Ngày 29/12/2007 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư IPA đã thông qua nghị quyết số 2834/2007/NQ-ĐHĐCĐ về việc sáp nhập Công ty với nội dung chi tiết như sau:

1.  Công ty bị sáp nhập

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IPA
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103010725 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/1/2006.
Trụ sở chính: Số 59, phố Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.9365868         -           Fax: 04.9365869
Website: http://www.ipa.com.vn

2.  Công ty nhận sáp nhập

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA
Địa chỉ            : 59 phố Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:        (84 4) 936 5868                    Fax:    (84 4) 936 5869
Giấy CNĐKKD số: 0103021608 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 28/12/2007.
(Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA được chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư và Tài chính IPA)

3.  Điều kiện, thủ tục, thời hạn, phương án xử lý đối với tài sản sản, tài chính, vốn góp, công nợ, quyền và nghĩa vụ của người lao động được thực hiện theo Hợp đồng sáp nhập và  Phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư IPA thông qua.

Trân trọng kính báo!

 

Kèm theo thông báo:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư IPA về việc sáp nhập Công ty;

2. Hợp đồng sáp nhập Công ty;

3. Đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Vũ Hiền
(đã ký)

   
 

1.Download Quyết định sáp nhập

 

2. Download Hợp đồng sáp nhập

 

3.Download Đăng ký kinh doanh