Tiếng Việt English
 
 
 
IPA Financials và các Dịch vụ cung cấp
Các mảng Đầu tư cốt lõi và Kinh nghiệm chuyên ngành
 
 
  Dịch vụ IPA » IPA Financials và các Dịch vụ cung cấp


Với sức mạnh của các công ty thành viên là công ty quản lý quỹ IPAAM và Công ty CP chứng khoán VNDIRECT và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và quản trị kinh doanh, IPA Financial tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính, và cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ tư vấn trong các ngành: dịch vụ tài chính ngân hàng, phát triển bất động sản, công nghiệp sản xuất thủy điện và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng tới hoạt động đầu tư và hỗ trợ phát triển cho khối doanh nghiệp tư nhân, một trong những mảng rất tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam và đang cần thêm sức mạnh về tài chính và kinh nghiệm quản lý.

Tư vấn tài chính

IPA có đội ngũ tư vấn tài chính gồm các chuyên gia kinh nghiệm hàng đầu trên thị trường, hoạt động tại Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, có kiến thức chuyên sâu và mạng lưới quan hệ rộng trong nhiều ngành kinh tế khác nhau.

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn tài chính đa dạng, giúp khách hàng tìm kiếm và thiết kế những cơ hội đầu tư đặc sắc, bao gồm:

  • Cơ cấu lại cấu trúc vốn đại chúng/ tư nhân
  • Tạo giá trị cho cổ đông
  • Tư vấn tạo lập và tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn mua bán, sát nhập và giải thể doanh nghiệp
  • Tư vấn giao dịch cổ phiếu lô lớn theo kênh riêng lẻ
  • Cung cấp ý kiến định giá độc lập và các tư vấn tài chính khác

Dịch vụ quản lý tài sản cho nhà đầu tư lớn

IPA Financials cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và tư vấn giải pháp quản lý tài chính tổng thể cho các nhà đầu tư lớn thông qua các gói dịch vụ chuyên biệt của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Công ty Quản lý quỹ IPAAM.

Nhóm chuyên gia quản lý tài sản bao gồm các chuyên gia thuế, chuyên gia luật, chuyên gia thẩm định đầu tư và quản lý danh mục. Nhóm quản lý tài sản cho nhà đầu tư lớn của IPA đặc biệt có kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp tài chính thiết kế riêng biệt, phù hợp với từng nhà đầu tư, các sản phẩm môi giới và quản lý đầu tư và giải pháp vốn tổng thể.

Các chuyên gia quản lý tài sản hoạt động theo nhóm và luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu quản lý tài sản của từng nhà đầu tư. Các dịch vụ bao gồm cả việc hỗ trợ bán các cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng, giao dịch lô lớn, thực hiện quyền mua cổ phiếu, cơ cấu tài chính, phân bổ tài sản và quản trị rủi ro.

Dịch vụ dành cho các nhà đầu tư tổ chức

Dịch vụ cho các nhà đầu tư tổ chức của IPA do đội ngũ các chuyên gia nhạy bén với thông tin kinh tế, thị trường và giàu kinh nghiệm phân tích chứng khoán ở thị trường Việt Nam đảm nhận.

Mạng lưới quan hệ phân phối của IPAF không chỉ bao gồm các công ty môi giới chứng khoán phục vụ thị trường nhà đầu tư cá nhân. Chúng tôi có quan hệ hợp tác chặt chẽ với mạng lưới các công ty chứng khoán phục vụ nhà đầu tư cá nhân như vậy, và đồng thời đặt trọng tâm vào việc thiết lập và phát triển quan hệ kinh doanh tin cậy với các tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước, là những đối tác tin tưởng chúng tôi, hiểu rõ nguyên tắc đầu tư của chúng tôi và tôn trọng những ý tưởng đầu tư của chúng tôi.

Ngoài việc cung cấp đại diện giao dịch tại thị trường niêm yết, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường với cổ phiếu chưa niêm yết (OTC securities).

 

Nhóm chuyên gia môi giới của IPAF làm việc sát cánh với các chuyên gia phân tích để cung cấp thông tin cập nhật cho các nhà đầu tư tổ chức. Các chuyên gia này cập nhật thông tin về thị trường hàng ngày trong buổi họp buổi sáng với nhóm chuyên gia phân tích và sử dụng các báo cáo phân tích được cập nhật thường xuyên.

Dịch vụ phân tích và tư vấn chiến lược đầu tư

Cốt lõi hoạt động của IPA nằm ở hoạt động phân tích đầu tư – đó cũng là cốt lõi của văn hoá kinh doanh và đầu tư của chúng tôi. Nhóm chuyên gia phân tích sử dụng những phương pháp định giá giá trị thực tại của doanh nghiệp; chúng tôi phân tích và đánh giá kỹ lưỡng cơ cấu vốn và cơ cấu cổ đông của công ty, cũng như vị thế cạnh tranh và cơ hội tăng trưởng của doanh nghiệp và của ngành.

Chúng tôi áp dụng kỷ luật phân tích đầu tư này để đánh giá thấu đáo xem ban lãnh đạo doanh nghiệp có khai thác hiệu quả đồng vốn cổ đông hay không? Và kỹ luật phân tích này không chỉ dừng lại ở hoạt động phân tích đầu tư mà còn ở hoạt động đầu tư và bảo lãnh phát hành.

IPA tập trung hoạt động phân tích đầu tư và kinh doanh chủ yếu trong các ngành dịch vụ tài chính, bất động sản, công nghiệp vật liệu, hàng tiêu dùng và giải pháp công nghệ. Ngoài việc phân tích từng doanh nghiệp riêng biệt, các chuyên gia phân tích ngành còn cung cấp các báo cáo phân tích ngành và phân tích chiến lược đầu tư.  

Đầu tư vốn chủ sở hữu

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA được cơ cấu dưới hình thức công ty mẹ, có phần góp vốn đa số vào các công ty con hoạt động trong ngành khác nhau. IPA cũng thành lập từ đầu và phát triển thành công các công ty bao gồm Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, Công ty Quản lý qũy IPAAM, Công ty CP Năng lượng Bắc Hà (Nhà máy Thủy điện Nậm Phàng công suất 36 MW), Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Vạn Lợi Bắc Kạn, Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu (Chủ đầu tư Dự án phát triển Bất động sản nghdưỡng ven biển 17 ha tại Đà Nẵng), Công ty CP Du lịch Hội An, Công ty CP Dược phẩm ECO và các tài sản dài đầu tư hạn khác. Phần lớn, lợi nhuận thu được từ các hoạt động đầu tư vốn chủ sở hữu của IPA là lợi nhuận không phải chịu thuế ở cấp độ công ty và được chuyển trực tiếp cho cổ đông dưới hình thức cổ tức chịu thuế hoặc hình thức gia tăng từ vốn góp cổ đông.

Ngoài ra, IPA luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư tư tài chính, trong đó Tập đoàn đầu tư IPA có thể đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các công ty thành viên bỏ vốn chủ sở hữu để đầu tư cùng với khách hàng và các nhà đầu tư khác trong các lĩnh vực mà công ty có kinh nghiệm quản lý đầu tư. Những quyết định đầu tư được đưa đều dựa trên các phương pháp định giá giá trị doanh nghiệp mà chúng tôi sử dụng trong các hoạt động phân tích đầu tư chứng khoán và các giao dịch bảo lãnh phát hành của chúng tôi.