Tiếng Việt English
 
 
 
Giới thiệu IPA
Giá trị được xây đắp
Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ IPA
 
  Cơ cấu tổ chức » Công ty đầu tư IPA

Vốn chủ sở hữu: > 1.250 tỷ đồng
Tổng tài sản: > 1.800 tỷ đồng
Nhân viên: 250 người
Hoạt động: Dịch vụ tài chính, Ngân hàng đầu tư, Đầu tư, Bất động sản