Tiếng Việt English
 
 
 
Ngành dịch vụ tài chính
Hàng tiêu dùng
Ngành năng lượng
Ngành công nghệ
Ngành bất động sản
 
  Hàng tiêu dùng

Nhóm chuyên gia ngành hàng tiêu dùng của IPA  bao gồm các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về về thị trường vốn, kiến thức và kinh nghiệm về ngành và năng lực tư vấn chiến lược, năng lực đầu tư và năng lực cấu trúc các ý tưởng và giải pháp sáng tạo, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.

Nhóm chuyên gia ngành hàng tiêu dùng có năng lực thoả mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm:

  • Kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp và thực hiện giao dịch
  • Năng lực phân tích chứng khoán trong ngành hàng tiêu dùng
  • Năng lực phân phối cổ phiếu
  • Năng lực tạo lập thị trường cho cổ phiếu
  • Cam kết góp vốn 
  • Đầu tư vốn trực tiếp

Với tổng cộng hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư trong ngành hàng tiêu dùng và với quan hệ mật thiết với các công ty đầu ngành, các chuyên gia ngành hàng tiêu dùng của IPA đã trở thành đối tác uy tín của các công ty hàng đầu cũng như các công ty mới nổi trong ngành hàng này ở Việt Nam. Nhóm chuyên gia ngành hàng tiêu dùng cũng kết hợp với các đối tác và chuyên gia tài chính trong nước và quốc tế khác để nâng cao năng lực tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính tổng thể.
Các công ty trong ngành tiêu dùng và phân phối tìm đến chúng tôi để tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược và các mối quan hệ kinh doanh mở rộng thị trường. Các hoạt động đầu tư và tư vấn đều dựa trên nền tảng kiến thức chuyên môn, sự tin tưởng tuyệt đối, tinh thần đồng đội và khả năng thực hiện giao dịch thông suốt, hiệu quả.