Tiếng Việt English
 
 
 
Giới thiệu IPA
Giá trị được xây đắp
Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ IPA
 
  Liên hệ

Công ty cổ phần đầu tư IPA - I.P.A Investments Corporation

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 3941 0510
Fax: (84-43) 3941 0500