Tiếng Việt English
 
 
 
Thông báo cổ đông
Thông tin tài chính
Quy định, Quy chế
Các thông tin khác
Liên hệ
 
  Tin tức - Sự kiện

IPAAM CBTT Báo cáo tài chính qúy 4 năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2016 (20/01/2017)

Chi tiết...

IPAAM CBTT Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu phần vốn góp chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ (30/12/2016)

Chi tiết...

IPAAM CBTT Báo cáo tài chính qúy 3 năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2016 (20/10/2016)

Chi tiết...

Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2016 (30/08/2016)

Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà là Công ty con thuộc Tập đoàn Đầu tư IPA hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh năng lượng thủy điện với Nhà máy Thủy điện Nậm Phàng tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với công suất 36MW.

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2016 thì Nhà máy thủy điện Nậm Phàng đã sản xuất và cung cấp 33.606.000 KWh điện cho hệ thống mạng lưới điện quốc gia. Với sản lượng điện cung cấp nêu trên thì trong 6 tháng đầu năm Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà đã có mức Doanh thu là 74,88 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm là 30,01 tỷ đồng, đạt 74,1% so với kế hoạch lợi nhuận đã đề ra cho năm 2016.

Với tình hình thuận lợi như hiện nay thì dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà sẽ sớm đạt và vượt kế hoạch đề ra và qua đó sẽ góp phần vào thành công chung của cả Tập đoàn đầu tư IPA.

IPAAM CBTT Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016 (12/08/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tài chính qúy 2 năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2016 (20/07/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2016 (11/07/2016)

Chi tiết...

IPA Công bố thông tin về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty con (02/06/2016)

Chi tiết...

IPA Công bố thông tin Báo cáo thường niên của năm 2015 (19/04/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (15/04/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được soát xét bởi công ty kiểm toán (29/03/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 đã được soát xét bởi công ty kiểm toán (29/03/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty (31/01/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 (19/01/2016)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 (19/10/2015)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét của kiểm toán (13/08/2015)

Chi tiết...

IPAAM Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 đã được soát xét của kiểm toán (13/08/2015)

Chi tiết...

IPAAM. Báo cáo tài chính Quý 2/2015 (16/07/2015)

Chi tiết...

IPAAM. Báo cáo tài chính Quý 1/2015 (17/04/2015)

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (30/03/2015)

Chi tiết...

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014 Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (30/03/2015)

Chi tiết...

Công bố thông tin về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A tại Hà Nội (06/02/2015)

Chi tiết...

Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (06/02/2015)

Chi tiết...

IPAAM. Báo cáo tài chính Quý 4/2014 (15/01/2015)

Chi tiết...

IPAAM. Báo cáo tài chính Quý 3/2014 (13/10/2014)

Chi tiết...

IPAAM. Báo cáo tài chính Quý 2/2014 (17/07/2014)

Chi tiết...

IPAAM. Báo cáo tài chính Quý 1/2014(15/04/2014)

Chi tiết...

IPAAM_ Bao cao tai chinh Quy 4.2013(14/01/2013)

Chi tiết...

IPAAM_ Bao cao tai chinh Quy 3.2013(17/10/2013)

Chi tiết...

IPAAM_ Bao cao tai chinh Quy 2.2013(18/07/2013)

Chi tiết...

IPAAM_ Bao cao tai chinh Quy 1.2013(16/04/2013)

Chi tiết...

Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (26/06/2010)

Công ty Cổ phần Tập đoàn I.P.A trân trọng thông báo!

Ngày 08/06/2010, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A đã ký quyết định số: 44/2010/NQ-HĐQT bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hương làm Giám đốc Công ty. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông báo về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (05/05/2009)

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A trân trọng thông báo!

Ngày 28/4/2009, Chủ tịch Công ty TNHH 1 thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán IPA đã ký quyết định số: 01/2009/QĐ-IPAAM bổ nhiệm bà Đỗ Thanh Hương làm Quyền Giám đốc Công ty.

Chi tiết....

Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A (28/04/2009)

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A trân trọng thông báo!

Ngày 28/4/2009, UBCKNN đã ra quyết định 39/UBCK – GP chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A.

Chi tiết....

Thông báo sáp nhập công ty Cổ phần Đầu tư IPA thành công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (11/01/2008)

 Ngày 29/12/2007 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư IPA đã thông qua nghị quyết số 2834/2007/NQ-ĐHĐCĐ về việc sáp nhập Công ty với nội dung chi tiết như sau:

Chi tiết....

 

 

IPA Investments chính thức nhận Giấy phép đầu tư dự án Thủy điện Nậm Phàng tại tỉnh Lào Cai (04/01/2008)

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư IPA (IPA Investments) vừa tổ chức lễ động thổ dự án Thủy điện Nậm Phàng tại xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ngày 4/1/2008 ngay sau khi được UBND tỉnh Lào Cai cấp phép. Đây là một trong những dự án đầu tư trực tiếp trọng điểm trong lĩnh vực đầu tư năng lượng hạ tầng của IPA giai đoạn từ nay đến 2010..

Chi tiết....
IPA tài trợ dự án “Khẩu trang nụ cười” nhằm gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em dị tật(28/11/2007)

Công ty Cổ phần Đầu tư IPA (IPA Investments Corporation) vừa chính thức tài trợ gần 100 triệu VND (USD 6,000) cho Dự án “Khẩu trang Nụ Cười” do Tổ chức Operations Smile phát động nhằm gây quỹ phẫu thuật cho các trẻ em bị dị tật hở môi tại Việt Nam.

Chi tiết....
Công ty CP Đầu tư IPA tham gia cứu trợ lũ lụt tại Quảng Nam (26/11/2007)

Công ty CP Đầu tư IPA (IPA Investments) vừa cử đoàn đại diện tới tỉnh Quảng Nam nhằm hưởng ứng phong trào tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung. Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác xã hội của IPA nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Chi tiết....