Tiếng Việt English
 
 
 
Giới thiệu IPA
Giá trị được xây đắp
Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ IPA
 
 

Giới thiệu đội ngũ nhân sự IPA

Hội đồng quản trị

 Vũ Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Hiền là nhà quản trị doanh nghiệp và nhà đầu tư có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực. Với gần 20 năm kinh nghiệm đầu tư – tài chính và nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, ông Hiền đã lãnh đạo IPA Investments thành một tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực bao gồm năng lượng, thực phẩm, dược, bất động sản và tài chính.
Ông Hiền cũng là thành viên HĐQT của một số công ty có uy tín hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và du lịch. Ông là một doanh nhân có rất nhiều đóng góp trong công tác xã hội tạo thêm giá trị nhân văn và môi trường lành mạnh cho cộng đồng.

Phạm Minh Hương – Thành viên Hội đồng quản trị. Bà Hương có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng. Trước khi sáng lập IPA, bà đã từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), nơi bà đã góp phần xây dựng và phát triển công ty trong 3 năm trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trong các năm 1994-2002, bà là một trong những thành viên sáng lập đầu tiên xây dựng chi nhánh Ngân hàng Citibank tại Việt Nam. Với vai trò Giám đốc khối kinh doanh tiền tệ và thị trường vốn, bà đã đóng vai trò quan trọng vào sự thành công và lớn mạnh của Citibank Việt Nam. Sau khi rời cương vị Tổng Giám đốc SSI, Bà Hương đã sáng lập Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT, và hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Bà Hương là một trong những chuyên gia tài chính có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính doanh nghiệp, quản trị rủi ro thị trường và hoạt động kinh doanh tiền tệ, vốn. Bà tốt nghiệp Đại học Bách khoa Kiev với chuyên ngành công nghệ điện tử.

Vũ Hoàng Hà – Thành viên Hội đồng quản trị. Ông Hà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, dịch vụ và đầu tư. Trong những năm từ 2006 – 2015 Ông Hà từng giữ chức danh Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.
Ông Hà giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A kể từ ngày 30/6/2021 đồng thời cũng đang giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A .

Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị. Bà Thanh tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Đại học Hoa Kỳ và Thạc sỹ Tài chính tại Đại học John Hopkin. Bà Thanh đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều tổ chức tài chính lớn như: Pricewaterhouse Cooper, IBM, VNDIRECT…Bà Thanh giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA kể từ ngày 31/05/2017.̉

Vũ Nam Hương – Thành viên Hội đồng quản trị. Bà Hương tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện nay, bà Hương là thành viên Ban Tổng giám đốc, giữ chức vụ Giám đốc tài chính tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. Bà Hương có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và tín dụng. Bà Hương giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA kể từ ngày 31/05/2017.

Tổng Giám đốc

Ông Mai Hữu Đạt – Tổng Giám đốc. Ông Mai Hữu Đạt tốt nghiệp Tiến sỹ Luật tại Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật và sở hữu chứng chỉ hành nghề Luật sư và chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như pháp luật, bất động sản, sản xuất, dịch vụ và tài chính. 
Ông Đạt là một doanh nhân, luật sư và là đã từng là lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và tài chính. Ông Đạt chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A kể từ ngày 09/5/2022.