Tiếng Việt English
 
 
 
Giới thiệu IPA
Giá trị được xây đắp
Cơ cấu tổ chức
Đội ngũ IPA
 
  Giá trị được xây đắp tại IPA

Giá trị của chúng tôi nằm trong 3 chữ I.P.A.: Ideas – Passion – Attitude. Mỗi thành viên trong gia đình IPA đều hội tụ đủ 3 yếu tố này. Đó là những con người luôn có ý tưởng sáng tạo trong công việc, đam mê nghề nghiệp và luôn có thái độ tích cực trong mọi thử thách. Tại IPA, chúng tôi luôn lắng nghe và tôn trọng các ý tưởng ở mọi cấp độ trong công ty. Niềm đam mê nghề nghiệp, phấn đấu đạt tới sự hoàn hảo, cùng với tinh thần đồng đội cao của những con người luôn tích cực tìm kiếm thử thách mới sẽ là nền tảng giá trị giúp chúng tôi xây đắp sự thành công và sự nghiệp của mỗi thành viên và của công ty trong tương lai.

Chúng tôi luôn tin tưởng rằng, các giá trị cần phải được xây dựng bền vững theo thời gian và phải là kết quả của những nỗ lực và phấn đấu không ngừng của mọi thành viên trong công ty. Chúng tôi đã, đang và sẽ làm việc tích cực và làm việc một cách thông minh để mang lại sự thành công cho khách hàng, cho công ty, cho cổ đông và cho mỗi thành viên chúng tôi.

Theo suốt quá trình phát triển Công ty, những giá trị trên sẽ là những kim chỉ nam cho các hoạt động kinh doanh và quản trị của công ty. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cùng với tinh thần phấn đấu hoàn thiện không ngừng và những giá trị được xây đắp của mình, chúng tôi sẽ tiến tới và duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính theo một phong cách rất “I.P.A”.