Tiếng Việt English
 
 
 
Công ty Chứng khoán VNDirect
Công ty Quản lý Quỹ IPA
Hoạt động đầu tư
Kinh nghiệm đầu tư
 
  Dịch vụ IPA » Công ty Quản lý Quỹ IPA

Công ty thành viên TNHH Quản lý Quỹ IPA (IPAAM), được thành lập theo giấy phép của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước với Vốn Điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, hiện đang cung cấp các dịch vụ uỷ thác đầu tư, tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quĩ thành viên, đầu tư công ty, đầu tư dự án cho các định chế tài chính, nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư cá nhân.

Những thành công và kinh nghiệm hợp tác kinh doanh của IPA trong suốt thời gian qua đã giúp chúng tôi có được uy tín và mạng lưới quan hệ rộng lớn với các định chế tài chính, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các nhà đầu tư những cơ hội đầu tư tiềm năng và giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm những nguồn vốn đầu tư hiệu quả và phát triển thị trường mới.

Với đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về đầu tư, quản lý tài chính, và hoạt động trong các ngành kinh tế khác nhau, IPAAM đã trở thành một trong những công ty đầu tư, tư vấn đầu tư và quản lý tài sản có uy tín ở Việt Nam.